Program TV

Wydawca: Oficyna Wydawnicza
Press-Media ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec
Redaktor naczelny: ROMAN ORACZEWSKI
Redakcja : tel. 17 747 08 16
faks 17 747 08 34
ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów
E-mail: halina@pressmedia.com.pl

Super Nowości

Wydawca: Wydawnictwo Prasowe
Super Nowości sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Solec 81B/A-51,
00-382 Warszawa
Redaktor naczelny: TOMASZ SZELIGA
Redakcja: tel. 17 852 55 55
faks 17 747 08 34
ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów
E-mail: sekretariat@supernowosci24.pl

Ekran TV

Wydawca: Wydawnictwo Prasowe
Super Nowości sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Solec 81B/A-51,
00-382 Warszawa
Redaktor naczelny: WITOLD FIDLER
Redakcja : tel. 17 747 08 16
faks 17 747 08 34
ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów
E-mail:  halina@supernowosci24.pl

Krzyżówki KORONA i SUDOKU

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Press-Media
ul. Wojska Polskiego 3; 39-300 Mielec
Redaktor naczelny:
 STANISŁAW GRDEŃ
Redakcja : tel. 17 747 07 11, 17 747 07 14
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
E-mail: krzyzowki@pressmedia.com.pl

Ludzie Biznesu!

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Press-Media
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
Redaktor naczelny: Aneta Jamroży
Redakcja:  tel. 17 747 08 51
ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów
E-mail: ajamrozy@pressmedia.com.pl