WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PRZESYŁANYCH MATERIAŁÓW

Preferowane formaty:

PDF z fontami zamienionymi na krzywe (jeżeli wektor)
TIFF rozdzielczość 300 dpi, bitmapa (zdjęcie)
Napisy
100% BLACK, napisy nadrukowane, a nie wybrane (overprint)
Min. wielkość fontu jednoelementowego – 8 pkt, dwuelementowego – 10 pkt.
Uwaga!!! W reklamach na spad elementy graficzne i tekst powinny być oddalone od linii cięcia o co najmniej 5 mm. Dotyczy to również krawędzi wzdłuż grzbietu w reklamach zamieszczanych na II i III okładce
Total ink: okładka – 320%, środek – 300%

PRZEŚLIJ NAM MATERIAŁY REKLAMOWE

Łącze ftp:

Host/serwer: supernowosci24.pl

User: prasa

Hasło: QQzxJRRSzMeHyRjlQOr9